Engedélyezett (Fktv.) képzések

Home / Engedélyezett (Fktv.) képzések

OXFORD INTERNATIONAL NYELVISKOLA KFT.

Felnőttképzési nyilvántartásiszám: E-000273/2014
Német képzési program nyilvántartási száma: E-000273/2014/C001
Angol képzési program nyilvántartási száma: E-000273/2014/C002

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A FELNŐTTKÉPZÉS HATÁLYA ALATT SZERVEZETT KÉPZÉSEKRŐL:

A felnőttképzésben részt vevő felnőttel – a polgári jog általános szabályai és a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény alapján – felnőttképzési szerződést kell kötni.

A képzések piaci alapon valósulnak meg, szolgáltatásként, tehát nem ingyenesek (kivéve a támogatott képzéseket – melyről bővebb tájékoztatást kollégáinktól kérje)

Az Fktv. alapján szervezett képzések esetén a tanórák díja és a regisztrációs díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (2) bekezdés b) pontja alapján mentes az adó alól.

A képzésbe történő beiratkozás további feltételei:

  • Ha a jelentkező még nem rendelkezik előzetesen megszerzett ismeretekkel vagy kérésére a KER A1 szint első moduljának első órájához kíván csatlakozni, nem szükséges a szintfelmérés.
  • A B2 szint további moduljaihoz csatlakozni a programkövetelménynek megfelelő képzési program szerinti előző modul sikeres elvégzéséről egy évnél nem régebben kiállott „Tanúsítvány” alapján, vagy az adott felnőttképzést folytató intézmény által írásban és szóban felmért előzetesen megszerzett tudás alapján lehet. Mind az írásbeli mind a szóbeli szintfelmérés során az előző modul követelményeinek min. 60%-os teljesítése szükséges.

Tanúsítvány kiadásának feltétele:

A nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló, 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet 3. melléklet szerinti tanúsítvány kiadásának feltételei:

  • Az intézmény által szervezett képzést záró vizsga sikeres – „Megfelelt” minősítésű – teljesítése. „Megfelelt” minősítés megszerzésének feltétele az egyes modulok záróvizsga követelményeinek min. 60%-os teljesítése (írásbeli vizsga: min. 60%, szóbeli vizsga: min. 60%).
  • Modulonként meghatározott óraszám legalább 80 %-án való részvétel.
  • Amennyiben a felnőttképzési szerződésben rögzítve a képzés során egy modul valósul meg, a modulzáró vizsga a képzést záró vizsgának minősül. A sikeres, „Megfelelt” minősítésű képzést záró vizsga és a modul óraszámán való 80%-os részvétel alapján az intézmény tanúsítványt állít ki a képzés során megszerzett nyelvi képzettségi szintről.
  • Amennyiben a felnőttképzési szerződésben rögzítve a képzés során egymást követően több modul valósul meg, az utolsó modult követő modulzáró vizsga minősül a képzést záró vizsgának. Ebben az esetben is a tanúsítvány kiállításának feltétele a sikeres köztes írásbeli és/vagy szóbeli modulzáró vizsgák és modulonként 80%-os részvétel. Azonban a képzésben résztvevő kérésére az intézmény a tanúsítványt a fenti feltételek alapján modulonként is kiállíthatja.

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:

  • Előzetes tudásszint felmérés
  • Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A képzési programok megtekinthetőek az ügyfélszolgálatunkon nyitvatartási időben.