Adatkezelési tájékoztató

Home / Adatkezelési tájékoztató

Az Oxford International Nyelviskola rövidített adatvédelmi tájékoztatója

Az Oxford International Nyelviskola Kft.

Belső Adatvédelmi Szabályzata

 

BEVEZETÉS

 1. Az Oxford International Nyelviskola Kft., az Oxford International Nyelviskola üzemeltetője, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a jelen Belső Adatvédelmi Szabályzat olvasóját, ügyfeleit, munkatársait, weboldalának és közösségi oldalának látogatóit, és minden más természetes személyt, akinek adatait kezeli (továbbiakban ők együttesen: érintett(ek)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelései során a jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezései alapján jár el. Az Oxford International Nyelviskola Kft. a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. A Szabályzat mindenkor hatályos változata elektronikus formában a https://oxfordinternational.hu weboldalon, papír alapon az Irodában érhető el.  A fentiek alapján a Szabályzat rendelkezéseit az Oxford International Nyelviskola Kft. magára nézve kötelezőnek tekinti, és működése során annak értelmében jár el.
 2. Hivatkozva az 1.  pontra, a jelen Szabályzat az érintettek számára az Oxford International Nyelviskola Kft. által biztosított úton keresztül vagy módon nyújtott, és az általa végzett adatkezelési tevékenységeket szabályozza, továbbá rendelkezéseket tartalmaz az által végzett adatfeldolgozási tevékenységére vonatkozóan
 3. Az Oxford International Nyelviskola Kft. törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás  adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, és  ezért a  lehető  legérthetőbben  fejezi  ki  az  adatvédelmi  szabályokat, szükség esetén példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett megismerhesse  azokat,  és  mindezek  ismeretében  tudja  eldönteni  azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy sem, amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 4. Bár az előzetes tájékoztatás kötelezettségét jelen Szabályzattal az Oxford International Nyelviskola Kft. teljesíti, de a könnyebb olvashatóság és átláthatóság érdekében a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő Adatvédelmi Tájékoztatót is közzétesz, amely a Szabályzat mellékletének tekintendő, és amelyet a Szabályzat magyaráz és tölt meg részletes tartalommal.

AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

 1. Jelen Belső Adatvédelmi Szabályzat szempontjából Adatkezelő:
 1. az Oxford International Nyelviskola üzemeltetője, az Oxford International Nyelviskola Kft.
   1. székhely: 3300 Eger, Bródy Sándor utca 1. fszt. 1.
   2. cégjegyzékszám: 10-09-025527
   3. adószám: 13072201-2-10
   4. tényleges adatkezelés címe: 3300 Eger, Bródy Sándor utca 1. fszt.
    1. 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
   5. internetes elérhetőségei (és a vonatkozó tényleges adatkezelések webhelyei):
    1. https://oxfordinternational.hu
    2. https://www.facebook.com/oxfordnyelviskola.eger/;
     https://www.facebook.com/oxfordnyelviskola.tatabanya
   6. telefonszám: +36-36/322-800, +36-30/687-5830, +36 34 303 649
   7. e-mail: oxford@oxfordinternational.hu
   8. képviseli: Fazekas László ügyvezető
  1. a Munkatárs, akinek tevékenységével kapcsolatban az Oxford International Nyelviskola Kft. teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.
 1. Hivatkozva a fenti alpontokra, az Adatkezelő kifejezésen érteni kell a Munkatársat is, ha a Szabályzat szövegéből más nem következik.

2.1 Az Adatkezelő adatvédelmi szervezete

 1. Az Adatkezelő elkötelezett az adatvédelem iránt, ezért folyamatosan – a jogszabályi és működésbeli változásnak megfelelően – módosítja a jelen Szabályzatot és általában az egész adatvédelmi szabályozását.
 1. Az Adatkezelő adatvédelemmel, adatkezeléssel, adatbiztonsággal és információbiztonsággal kapcsolatos vezetését az Adatkezelő irányítását ellátó ügyvezető (továbbiakban: Adatkezelő adatvédelmi vezetése) látja el.

Belső Adatvédelmi Szabályzat I. sz. Melléklete

Hivatkozva a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottakra, Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő Partnerei a következők:

A.  IT szolgáltató:

Név: IT-NAV Hungary Kft.

Székhely: 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3/21.

Adószám: 14403097-2-10

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-028541

Képviseli: Juhász Péter

Név: Solware Informatikai Kft.

Székhely: 2100 Gödöllő, Kard u.10.

Adószám: 12384114-2-13

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-125775

Képviseli: Révai Balázs

Név: Főnix-informatika Kft.

Székhely: 3300 Eger, Cifrakapu út 160.

Adószám: 25844601-2-10

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-036106

Képviseli: Polonkai Péter

B.  Könyvelési, bérszámfejtési feladatok:

Név: Inez Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Székhely: 3300 Eger, Törvényház utca 13.

Adószám: 10673195-2-10

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-020476

Képviseli: Dr. Takácsné Grúz Erzsébet

C.  Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés:

Név: TNT Express Hungary Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

Adószám: 10376166-2-44

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-068137

Képviseli: Járosi Márton

Kelt: 2018. május hó 1. napján